SOS Alarm har släppt en ny 112-app

Appen har bland annat tagits fram för att människor ska kunna få snabb, relevant och pålitlig information om akuta händelser som inträffar i ens närhet. – Det finns många faror och orosmoment i vår omgivning. Appen finns där som en extra trygghet om någonting inträffar. Den ger information i realtid om till exempel en brand […]

Forskare i USA har funnit ett sätt som kan minska risken att utveckla typ 2-diabetes.

Forskare i USA har funnit ett sätt att återställa funktionen av åldrade betaceller, som kan minska insulinresistensen och risken att utveckla typ 2-diabetes. I studier som utfördes på Joslin Diabetes Center, Boston, Massachusetts, fann forskare att insulinresistens ökade andelen äldre betaceller som inte fungerade, vilka kan leda till utvecklingen av typ 2-diabetes. DRWF-finansierade forskare i […]

Ilya Pharmas läkemedelskandidat för accelererad sårläkning godkänd för klinisk studie

Vi har tidigare rapporterat om att forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett nytt sätt att läka sår snabbare.  En behandling de var först i världen med. (läs artikeln här). Nu har bolaget Ilya Pharma fått godkänt av Läkemedelsverket att starta sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten ILP100. Bolaget har utvecklat en egen […]

Vad väljer du bort i stressen?

När man har ont om tid så får man prioritera vad man ska göra. Likaså tar man bort saker när man känner sig stressad. Att man då väljer bort städning kanske inte är så konstigt då det kan vara tråkigt även om man har mycket tid och ingen stress. Men sex?! I en undersökning genomförd […]

Patent för ny plåsterteknologi

Uppsalabolaget Emplicure AB har fått patent för sin nya plåsterteknologi i USA och Europa. Teknologin ska säkerställa en säker dosering och försvåra missbruk av läkemedel innehållande tex starka smärtstillande substanser/opioider mot kronisk smärta. Manipulation och missbruk av läkemedel är ett växande problem världen över. Många gånger kan det vara inkörsporten till missbruk av tyngre narkotiska […]

Ställ bilen, ta cykeln å bli friskare

Du har säkert hört det förut. Men nu kommer en undersökning som genomförts i sju europeiska städer och som visar att aktiva transporter har stor betydelse för vår psykiska hälsa och hur friska vi känner oss. Allra flest hälsofördelar ger, inte helt oväntat, cykeln. Studien har letts av Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) som en […]