Patent för ny plåsterteknologi

Reklam

Uppsalabolaget Emplicure AB har fått patent för sin nya plåsterteknologi i USA och Europa. Teknologin ska säkerställa en säker dosering och försvåra missbruk av läkemedel innehållande tex starka smärtstillande substanser/opioider mot kronisk smärta. Manipulation och missbruk av läkemedel är ett växande problem världen över. Många gånger kan det vara inkörsporten till missbruk av tyngre narkotiska preparat. De har utvecklat en teknologi som försvårar missbruk genom att bygga in läkemedelsubstansen i ett keramiskt material som fungerar som en barriär när man försöker använda läkemedlet på fel sätt.  För att få veta lite mer ställde vi några frågor till företagets VD Susanne Bredenberg.

Hur fungerar detta keramiska material i praktiken?

Vi tillverkar små partiklar där läkemedelsubstansen finns i det keramiska materialet.

Er plåsterteknologi påminner den om nikotinplåster på något sätt?

Våra plåster ser ut som ”vanliga” läkemedelsplåster. Skillnaden är att det finns små kerampartiklar i plåstermassan och dessa partiklar fungerar som en barriär om man försöker ”mixtra” med plåstret. Vanliga sätt är tex att använda plåstret som tuggummi, tepåse eller att lägga dem i en drink med alkohol som påskyndar frisättningen av läkemedelssubstansen.

Kan er teknik appliceras på i stort sett alla läkemedel?

Vår teknik kan appliceras på substanser som har fysikal-kemiska egenskaper som gör att de kan tas upp via huden och i rimliga doser.

Er Micro-needle (mikronål) används även den tillsammans med keramiska material?

Ja, mikronålarna är tillverkade av ett keramiskt material.

Emplicure har tagit fram mikronålar för de som är rädda för sprutor och nålar. Den aktiva substansen är införlivad i det keramiska materialet som formas till mikronålar. Eftersom nålarna är i mikroskalan är applikationen smärtfri.