Tips för en mer medveten konsumtion av kött

Reklam

Maten vi äter står för knappt en tredjedel av hushållens totala klimatpåverkan. Att göra medvetna val i mataffären är därför kanske det viktigaste vi kan göra i vardagen för att minska vår klimatpåverkan. Svenskarnas konsumtion av kött har dubblerats sedan 1970-talet. Under 2016 steg förbrukningen till en svensk rekordnivå på 87,7 kg person och år, vilket är en ökning med 40 procent de senaste 25 åren.

Den ökande konsumtionen av kött, och det sätt som många köttdjur föds upp på, är en av vår tids stora utmaningar. I dag äter vi i Sverige mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och mer än vad planeten tål.

Globalt bidrar köttkonsumtionen till minskad biologisk mångfald, ökade utsläpp av växthusgaser och ökad användning av bekämpningsmedel. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött, välja mer protein från växtriket och inte slänga kött så gör du en hjälteinsats för planeten.

Djurproduktionen står för 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer från djurens fodersmältning, gödsel, transporter, men framför allt från den stora markanvändning som krävs för uppfödning av djur. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut.

Det är stora skillnader i klimatpåverkan mellan olika köttslag, men det har också betydelse hur djuren föds upp. Nötkött är det köttslag som har högst klimatpåverkan. 1 kg nötkött orsakar över 30 kg växthusgaser, vilket är ungefär tio gånger så mycket som 1 kg kyckling.

I Sverige äter vi ca 25 kg nötkött per person och år. Men vi äter inte bara svenskt kött utan importerar ungefär 40 % av det kött vi konsumerar vilket innebär långa transporter för köttet. Men de höga växthusgasutsläppen från produktion av kött beror till största delen på att det går åt mycket mark för att hålla djuren, samt att mata dem.

Det går åt väldigt mycket kraftfoder inom djurindustrin och djuren blir matade med sojabönor och majs som är producerade i Sydamerika, framförallt i Brasilien. Det finns omkring 1,3 miljarder nötkreatur i världen, och de äter cirka 1/3 av all spannmål som odlas.

Medveten konsumtion av kött:

  • Minska din konsumtion av kött genom att byta ut flera rätter i veckan mot vegetariska alternativ.
  • Dryga ut köttet med linser eller baljväxter i köttfärsrätter – testa att köra 50/50 i köttfärssåsen.
  • Välj ekologiskt och närproducerat kött.
  • Fråga om köttet är svenskt och ekologiskt när du äter kött på café och restaurang.
  • Välj i största möjliga mån såkallat naturbeteskött, och gärna närproducerat och ekologiskt.
  • Ladda ner WWF:s köttguide.
  • Planera dina inköp och släng ingen mat, framförallt inte kött.