Så mycket får barn och ungdomar i månadspeng

Reklam

Att barn mår bra av att få ansvar för månadspeng i en tidig ålder framgår av rapporten Barn och ungas ekonomi som Swedbank och Sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo.

Rapporten visar också att varken månadspengens storlek eller hushållets samlade inkomst är avgörande om barnen är nöjda med sin ekonomiska situation.

”Det som är avgörande är att barnen får pengar regelbundet och inte extra pengar vid behov. Att dessutom införa månadspeng i en tidig ålder lär barnen att hushålla med de pengar de får och gör dem mer ekonomiskt medvetna. Att ge extra pengar vid behov bör undvikas”, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Några tips från rapporten:

* Det viktiga är inte hur utan att barnen får månadspeng att ta ansvar för.
* Undvik att ge extra pengar vid behov. Då lär sig barnen bättre att pengar är en begränsad resurs. Prata ekonomi med barnen, det ökar barnens intresse för ekonomi.
* Prata med barnen om hur de ska få pengarna att räcka en hel månad. Är barnen äldre kan ni även lära dem att göra en budget.
* Tillåt barnen att göra misstag, det lär de sig också av.

Barn och ungas pengar, medianvärde, kronor per månad i olika åldrar och totalt.

Ålder:........................................7.........10......16
Månadspeng........................100.....120...700
Pengar vid behov................50.......50......200
Pengar mot prestation......50......100....200
Totalt från föräldrar............200....270...1100

Undersökningen gjordes i augusti 2016.
I undersökningen deltog 1 500 barn och 1 500 föräldrar.