Nya fotsteg på månen?

Reklam

Ingen människa har satt sin fot på månen efter att Apollo 11 landade där 1972, men snart kan det vara dags igen. Man planerar för att nya steg ska tas på månen 2024. Projektet är uppkallat efter Apollos tvillingsyster (enligt grekisk mytologi) Artemis, vilket är ett passande namn då NASA tänkt att en kvinna ska ta stegen. Ett sånt här projekt innebär inte enbart logistiska svårigheter i form av att föra astronauterna dit man vill utan även ekonomiskt huvudbry. NASA satsar närmare 1billion dollar på kontrakt till Space X,  Dynetics och Blue Origin för att åter sätta mänskliga fötter på månen.  Kommer detta att innebära att vi får veta mer om the dark side of the moon?

My Agile Privacy
Webbsidan svip.se använder teknik och profilerings cookies. Klickar du på "Acceptera" godkänner du alla profilerings cookies. Klickar du på "Neka" eller X så nekar du alla profilerings cookies. Klickar du på "Anpassa" så kan du välja vilka profilerings cookies som ska vara aktiva.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices