Nils Valentine – ”Jag vill inte dö”

Reklam

”Den här sången är för alla som haft ett mål, en dröm, en vision men som stött på motgångar som gjort att det inte blev som man trodde det skulle bli. För mig handlar låten om att bli äldre, att inse att det inte blev en Zlatan av mig, att få hjärtproblem som ung och inte kunna göra samma saker som man tidigare klarade av, att varje gång man tar ett steg framåt, samtidigt blir knuffad två steg bakåt. Vad ska jag göra nu när det jag drömt om inte längre är möjligt.  Låten i sig kan handla om så mycket, och jag själv ser låten som en portal till sina inre tankar. Att låta sig tänka över vad man tycker är viktigt i livet, vad vill jag hinna med att göra i livet, vilka människor vill jag ha med i mitt liv. Jag har alltid varit rädd för döden, varför vet jag faktiskt inte.. Det enda vi vet är att vi ska dit en dag. Vi borde vara räddare för de saker vi inte vet om och istället göra varje dag till den bästa”.– ”NILS VALENTINE”