Ni har väl inte glömt bort Jonas von Essen?

Reklam

Jonas von Essen har gjort det igen. Han har satt nytt svenskt och europeiskt rekord på Tekniska museet genom att återge 24 063 decimaler av talet pi, ett rekordförsök som tog hela åtta timmar. Trots detta är Jonas lite besviken. Målet var att lyckas återge alla de 100000 decimaler som han memorerat – och tryckt upp i sin nya bok, ”Pi-boken 2.0”.
Att räkna till 100000 tar ca 28 timmar så vem skulle komma på tanken att göra det? Men nu är inte Jonas von Essen vem som helst – han är tvåfaldig världsmästare i minne.2018 tog han sig till final i TV-tävlingen Talang när han visade att han kan de första 50000 decimalerna på pi utantill. Sedan dess har han dubblat antalet och kan nu de första hundratusen decimalerna utantill.
– Jag är så klart glad över nytt personligt rekord, nytt svenskt rekord och europeiskt rekord, även om målet var att klara alla 100 000, säger en trött men glad Jonas von Essen, Europamästare i pi efter åtta timmar i ett rum på Tekniska museet i Stockholm.
För att visa att Jonas verkligen kan alla decimalerna lät han sig efter rekordförsöket bli förhörd. Ur sin pi-bok på 1000 sidor med 100 decimaler på varje sida lästes en rad bestående av 9 siffror upp. Jonas återgav sedan raden före och efter – 22 gånger utan fel! Sidorna valdes slumpvis och det råder ingen tvekan om att Jonas kan sina etthundratusen decimaler.
– Jonas har chockat hela minnesvärlden. Jag känner många otroligt duktiga minnesatleter och ingen av dem skulle våga sig på det Jonas har gjort. Vi lär få se mer av honom snart och det dröjer inte länge innan han återgivit alla sina decimaler, säger Idriz Zogaj, ordförande för Minnesförbundet, som var på plats som vittne och expertkommentator.
Idriz Zogaj passade själv på att slå nytt nationsrekord för Kosovo genom att återge 216 decimaler på pi. Inte så illa med tanke på att han lärde sig 116 av dem på morgonen innan rekordförsöket.