Dragged Under – ”Brainwash Broadcast”

Reklam

Bandet berättar: ”Brainwash Broadcast är inte en supernyanserad allegori den är mer som en journalanteckning om sensationshysterin inom media som vi dagligen bombarderas med. Du kan höra samma händelse rapporterad från två olika ideologier och tänka på två olika saker. Det kan ibland vara svårt att skilja satir från verkliga nyheter då vi översvämmas av subjektiva åsikter och smaskiga rubriker. Vi har ett problem med diversiering och rädsla och våra ”journalister” och media är orsaken.”