Anna Vild – ”Elden”

Reklam

Anna Vild är både aktuell med singeln Elden och i Sveriges första dokumentärfilm, Vild – var femte person om högkänslighet. Singeln Elden är en modern hälsning från kvinnorna som brändes på bål och idag kallas för påskkärringar. Anna Vild lyfter fram en känslomässig verklighet och historien bakom påskkärringen, så som hon och många forskare och författare med henne ser det. 

Anna Vild har i många år studerat vår nordiska folkhistoria och arbetat mycket med att sprida kunskap och information kring häxprocesserna på 1600-talet. Hon kunde tidigt se kopplingar mellan okunskapen kring personlighetsdraget högkänslighet (som var femte person inkl. hon själv) besitter och just häxprocesserna.

Hon lyfter genom sin musik och sitt berättande fram de försvunna delarna av vår nordiska historia och förändra den enorma kunskapsbrist som råder, som resulterat i konsekvenser som både kvinnor och män får genomlida och brottas med än idag.

”Att studera häxprocesserna har gett mig nycklar till ett många tusen år gammalt kulturarv, som totalt vänt upp och ner på allt jag trodde jag redan visste om Norden.” – Anna

Den 1 maj är Anna aktuell i den första informativa dokumentärfilmen som utforskar personlighetsdraget högkänslighet i Sverige – något som var femte människa bär på. Som förr behandlats en svaghet men som nu börjar ses som en styrka. I filmen Vild – var femte person följer filmfotografen Henrik Gustafsson Nicander Anna i hennes privatliv och arbete som låtskrivare, berättare och sanningssökare som visas på Galleri kontrast i Stockholm under hela maj månad.