Då var den fantastiska motorhelgen i Höljes över.

Reklam

 bilköTävling och fest är historia. Även publikantalet blev historiskt – 34 400 personer var på plats. Under tidig kväll började bilköerna sakta ringla ut från området. Här var det inga höga farter, kön stod nära nog still under 2 timmar

My Agile Privacy
Webbsidan svip.se använder teknik och profilerings cookies. Klickar du på "Acceptera" godkänner du alla profilerings cookies. Klickar du på "Neka" eller X så nekar du alla profilerings cookies. Klickar du på "Anpassa" så kan du välja vilka profilerings cookies som ska vara aktiva.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices