Mer klimatsmart kött efterfrågas

Reklam

50 procent av svenskarna säger sig vilja ha kött som är producerat utan fossila bränslen eller råvaror. Många säger sig även ha gått i från att ha varit vegetarianer till att bli flexitarianer. Det vill säga att de äter kött ibland.

När vi svenska konsumenter väljer vilket kött vi vill ha på matbordet så väljer vi mest svenskt kött. 83 procent valde svenskt kött när de handlade senast. 2 av 3 konsumenter uppger att de är beredda att betala mer för svenskt kött.

Svenskt Kötts årliga konsumentundersökning är genomförd av YouGov bland svenskar i åldrarna 20-69 år under perioden 14-18 februari 2019 via internet. Totalt genomfördes 1013 intervjuer. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.