Alcor vill förlänga livet med kryonik

Reklam

Photo courtesy of Alcor Life Extension Foundation.

Alcor Life Extension Foundation är en icke vinstdrivande organisation som funnits sedan tidigt 70 tal. Den 16 juli 1976 utförde Alcor sin första kryopreservering av en människa. De kallar de som de fryst ner för sina patienter istället för avlidna då de hoppas kunna återuppliva dem i framtiden när tekniken för det är redo. Deras byggnad där kropparna förvaras finns i varma Scottsdale, Arizona. För deras patienter är det klart svalare, de finns i behållare som är fyllda av flytande kväve i en temperatur av −196 °C. Vi ställde några frågor till Diane Cremeens, Alcor Membership Services. 

Hur länge skulle ett belopp av 200.000 dollar räcka när det gäller kryopreservering?

Våra patienter kommer att vara i kryopreservation så länge som det krävs för att återupplivningtekniken ska bli utvecklad.

Hur många patienter har ni kapacitet för?

Alcors anläggning kan rymma upp till 350 patienter, med utrymme att expandera vid behov. För närvarande har vi 170 patienter i anläggningen.

Kommer patientens minnen att gå förlorade?

Vi vet inte hur mycket av minnet som kommer att bevaras. Jag har bifogat en artikel om ett experiment på maskar och minne. Det visar att det mesta av minnet behålls. (länk till artikeln ” Persistence of Long-Term Memory in Vitrified and Revived Simple Animals”)

Har ni patienter från tiden innan den nya tekniken av vitrifikation började användas som sägs undvika praktiskt taget alla eventuella isskador?

Vissa patienter har isskador, andra har mindre skador. Varje patient är unik och reagerar olika under kryopreservationsproceduren.

Jag har hört att patienterna placeras upp och ner, om det är sant, varför?

Helkroppspatienter lagras med huvudet först i Dewars om vi förlorar vår tillgång till flytande kväve. Huvudet kommer vara i det flytande kvävet längre än fötterna. Tills vi hittar en ny källa. Det finns 7 producenter av flytande kväve i Phoenix-området.

Om jag väljer kryopreservation av endast hjärnan (kallad ”neuropreservation.”) Vilken kropp ska jag då använda efter att jag återupplivats?

Alcor tror att kloningsteknologi och nanoteknik kommer att användas vid återupplivningen.

Har ni även patienter som är djur?

Ja, Alcor har 84 husdjur i kryopreservation. Alcor kommer bara tillhandahålla kryopreservation av husdjur för fullvärdiga medlemmar.

Photo courtesy of Alcor Life Extension Foundation.
Tv: En neuropatient, som tidigare installerats i en liten cylindrisk behållare, placeras i en neuropod som sänks ner i dess centrala position bland fyra helkroppsplattor, vilka alla är nedsänkta i flytande kväve.
Th: Denna "Bigfoot" Dewar är skräddarsydd för att rymma fyra helkroppspatienter och fem neuropatienter nedsänkta i flytande kväve vid -196 grader Celsius

Kryopreservationprocessen i korthet:

Den kliniskt och juridiskt avlidne patienten placeras i ett isvattenbad och blodcirkulation och andning är artificiellt återställd genom en hjärt-lungandningsballong. Detta då snabbkylning är känt för att vara särskilt effektiv för att skydda hjärnan vid hjärtstillestånd. Patienterna är täckta av is under flygtransport till Alcors anläggning. En kryoskyddsmedelösning cirkuleras genom alla blodkärl, delvis ersätter den vatten inuti cellerna.Vitrifikation är en isfri process där över 60% av vattnet i cellerna ersätts med skyddskemikalier. Detta förhindrar fullständigt frysning vid djupkylning. Sedan kyls patienterna ner till en temperatur av -110°C. Målet är att kyla alla delar av patienten under -100°C så snabbt som möjligt för att minimera isbildning. Detta tar flera timmar. Patienten kyls sedan vidare ner till -196°C under ungefär två veckors tid. Efter kylning överförs patienterna därefter till flytande kväve vid en temperatur av -196°C. De hålls därefter i Alcors Patient Care Bay.

Skulle det kunna funka?

Hypotermioffer har återupplivats efter mer än en timme utan andning, hjärtslag eller hjärnaktivitet. Djupkylning används ibland för att ”stänga av” patienter under långa perioder under neurokirurgi när hjärtat måste stoppas. Humana embryon kryopreserveras rutinmässigt  och återupplivas.

Information hämtad från Alcors hemsida.