Reklam

Solen, vår närmsta stjärna är ett riktigt litet energiknippe.
Hela 15 miljoner °C beräknas temperaturen ligga på
i dess centrala delar. Som tur är blir inte temperaturen
närmesevis lika hög här på jorden.

Förutom att vi trivs i solens sken så kan man även
omvandla den till energi. Med hjälp av solpaneler
på sitt hustak kan man värma upp kåken och även få
varmvatten att duscha i.

Solstrålningen har momentant upp till 1000 W effekt
per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per
kvm och år i Sverige.

Solceller genererar momen­tant upp till 150 W eleffekt
per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och
år beroende på typ av system

Problemet i solcellernas begynnelse var att man hade
svårt at lagra den energi som utvanns. Vilket innebar
att under årets varmaste dagar alstrades mest energi
men den behövdes bäst under de kallaste dagarna.

Idag lagras energin i batterier och där går utvecklingen
mer och mer mot Lithium-Jon batterier.
Fördelen är då att man kan ta med sig batteriet från
sitt hem ut till sommarstugan och använda det där.

Nu för tiden går det även att tanka sin elbil.

Och skulle man tycka att man har för mycket energi
så går det att sälja överskottet till sin elleverantör.

Något man bör tänka på när man monterar sin
anläggning är bland annat:

* Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst
för högsta årsproduktion)
* Solcellsmodulernas lutning (ca 35-50° mot
horisontalplanet bäst för högsta årsproduktion,
beroende på var i landet man bor)
* Skuggning (från andra byggnader, träd,
flaggstänger, skorstenar, horisont …)