”Nya” kontakter till taklampor

Reklam

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny typ av stickproppar och uttag för anslutning av taklampor i Sverige. Standarden som reglerar detta baseras på ett EU-direktiv med syftet att öka säkerheten samt underlätta handeln på europamarknaden.
Det har pågått en 10 år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla. Den gemensamma standarden inom EU innebär att de stickproppar och uttag till taklampor som används idag kommer att sluta säljas.
Planera för förnyelse
De nya uttagen är CE-märkta och jordade. Stickpropparna är CE-märkta och antingen jordade eller dubbelisolerade. För dem som bor i ett hem med ojordade uttag är det god idé att planera för jordning i dialog med sitt elinstallationsföretag. Om man bor i hyresrätt är det fastighetsägaren man ska kontakta (som i sin tur har kontakt med elinstallationsföretaget).
Det här gäller vid installation av lampanslutningdon
Du som utför elinstallationsarbeten berörs av den nya standarden beroende på vilken typ av anläggning (jordad eller inte) det rör sig om och om det är ett nytt utförande eller underhåll.
DCL-uttag får aldrig installeras utan jord.
Nyinstallationer av uttag för taklampor ska göras med de nya DCL-donen.
I äldre anläggningar får trasiga uttag av den äldre ojordade modellen bytas ut till ett motsvarande uttag, så länge produkten finns kvar på marknaden.
När det gäller äldre anläggningsdelar i till exempel bostäder rekommenderar vi att man planerar anläggningens förnyelsetakt och utbyte till de nya DCL-uttagen tillsammans med anläggningsinnehavaren, för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.
Lång utfasningstid
Det har pågått en 10 år lång utfasningsperiod sedan beslutet om den nya standarden fattades 2009. Den tar slut den 1 april 2019 då den gamla standarden för lampdon upphör att gälla. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen möjlighet till en smidig övergång.
– Det här är ett långtidsprojekt inom EU som nu närmar sig sitt slut. Förutom att vi på Elsäkerhetsverket sitter med i den kommitté som arbetat fram den nya standarden, har också representanter från branschen deltagit, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.