Kolla båten innan sjösättning

Reklam

Nu har det börjat våras runt om i landet och så snart isläget tillåter är det dags för många att sjösätta sin båt. Här har ALUKIN Boats SWEDEN AB samlat de viktigaste punkterna som du som båtägare behöver kontrollera och bocka av innan du ger dig ut på första båtturen.

Innan båten går i vattnet, kontrollera följande:

Se till att batterier är fulladdade. Helst bör du ladda batterierna några dagar innan sjösättning.
Öppna inspektionsluckan i motorbrunnen och säkerställ att det inte finns vatten i skrovet (vid snösmältning/kraftigt regn så är det inte ovanligt att vatten letar sig in i skrovet, till exempel via ventilationsgallret etc.)
Kontroll av länspumpar. Enklast är att fylla vatten vid pumpen så att den delvis täcks. Då ska nivåvakten aktiveras och vatten pumpas ut. När den slutar pumpa, slå på brytaren och då skall pumpen ta den sista mängden vatten. För den manuella pumpen: Pumpa och säkerställ att det kommer vatten vid utloppet (se till att en mängd vatten finns vid pumpen sugslang).
Bottengenomföringar, kontrollera att inga skador finns på dessa.
Kontrollera att det finns olja i motorn genom att dra ut oljestickan och säkerställ att det finns rätt nivå olja och att inget vatten finns i oljan.
Motorinfästning: Kontrollera att motorbultar, växelhusbultar och propellermuttrar är åtdragna.
Anoder, kontrollera och eventuellt byt motorns och båtens offeranoder.
Fyll på nytt bränsle i tanken.

När båten är sjösatt:

Öppna durkluckor och säkerställ att båten inte tar in vatten, speciellt vid genomföringar som: motorbultar, bogpropeller, givare (om dessa är genomskrovsgivare) samt andra eventuella genomföringar.
Vid uppstart av motor, kontrollera att den får kylning.
Vattenavskiljaren från bränsletank: Starta motorn och håll bränslefiltret under uppsikt och säkerställ att inget vatten samlas i filtret.

Innan första båtturen

Gå igenom båtens viktigaste funktioner vid brygga:
Styrningen
Lanternor
Trimplan
Powertrim