Blandat är säkrast

Reklam

Styrelser med både kvinnliga och manliga ledamöter ger säkrare bolag än enkönade styrelser. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna, som gått igenom alla aktiebolag.

En jämförelse mellan bolag med enkönade styrelser och bolag med blandade styrelser ger ett slående resultat: Risken för bolag med blandade styrelser att hamna på obestånd är i genomsnitt ungefär hälften så stor som för bolagen med enkönade styrelser.

– Vi gör en kreditklassning av alla aktiva aktiebolag som inte är precis nystartade. Sedan har vi jämfört den klassningen med styrelsernas sammansättning, undantaget suppleanter, berättar Kerstin Andersson, indataansvarig på Syna.

Skillnaden visade sig vara så stor att det är olika kreditklassningar för det genomsnittliga bolaget med blandad styrelse och det genomsnittliga bolaget med bara män eller kvinnor. De enkönade styrelserna gav en kreditklassning på tre av fem, precis som det genomsnittliga bolaget över huvud taget. Men bolag med styrelser som både har kvinnor och män har en genomsnittlig klassning på fyra av fem.

– Det är fantastiskt intressant att skillnaden är så tydlig, säger Synas vd Karl Stjerna. En brett sammansatt styrelse får mer kunskap och perspektiv att förlita sig på när den fattar beslut.

Hela 73 procent av aktiebolagen har enbart män i sina styrelser. Skillnaden i risk för obestånd mellan dessa och bolag med enbart kvinnor i styrelsen är liten. Kvinnoföretagen har dock en större genomsnittlig risk än mansföretagen.

My Agile Privacy
Webbsidan svip.se använder teknik och profilerings cookies. Klickar du på "Acceptera" godkänner du alla profilerings cookies. Klickar du på "Neka" eller X så nekar du alla profilerings cookies. Klickar du på "Anpassa" så kan du välja vilka profilerings cookies som ska vara aktiva.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices