Matilda Lindell – ”Dancing Queen”

Reklam

Den här versionen av ”Dancing Queen” går bortom dess glada text och dess upbeat groove.

 ”Min version handlar om kvinnlig empowerment och uppmuntran”, säger Lindell. ”Genom kampen måste vi tro på oss själva och också stödja varandra. En firande för kvinnor!”