Matilda Lindell – ”Dancing Queen”

Reklam

Den här versionen av ”Dancing Queen” går bortom dess glada text och dess upbeat groove.

 ”Min version handlar om kvinnlig empowerment och uppmuntran”, säger Lindell. ”Genom kampen måste vi tro på oss själva och också stödja varandra. En firande för kvinnor!”

My Agile Privacy
Webbsidan svip.se använder teknik och profilerings cookies. Klickar du på "Acceptera" godkänner du alla profilerings cookies. Klickar du på "Neka" eller X så nekar du alla profilerings cookies. Klickar du på "Anpassa" så kan du välja vilka profilerings cookies som ska vara aktiva.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices