Eric Krasno – ”Alone Together”

Reklam

På sin fjärde soloplatta , Always, hyllar Eric Krasno familjens beständighet i tider då vår värld verkar mer bräcklig än någonsin. Plattans tredje singel handlar om den lycka som kan uppstå mellan två personer isolerade från omvärlden. Kresno sjunger,  You and I, alone together now, I didn’t know we could create something divine an innocent in a time so cold.

Alone Together skrevs några veckor efter nedstängningen 2020 då min fru var i andra månaden,” säger Krasno. ”Låten handlar om strimmor av hopp, att starta familj och finna ljusglimtar i mörkret. Produktionen (av Otis McDonald) är lite psych/rock vilket gör att den står ut lite bland de andra låtarna.”

 

My Agile Privacy
Webbsidan svip.se använder teknik och profilerings cookies. Klickar du på "Acceptera" godkänner du alla profilerings cookies. Klickar du på "Neka" eller X så nekar du alla profilerings cookies. Klickar du på "Anpassa" så kan du välja vilka profilerings cookies som ska vara aktiva.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices