Sverige frågespel (recension)

Reklam

Ett spel med frågor inom kategorierna historia, kultur, natur & vetenskap, geografi, sport & fritid och blandat.
Alla med anknytning till Sverige.
Alla spelare får samma frågor och gissar man rätt får man flytta sin pjäs framåt ett steg.
I bland kan frågemarkören hamna på ett blankt fält och då får den som ligger sist en chans att komma i kapp.
Hen får välja kategori och svarar hen rätt får hens pjäs gå två steg framåt.
Varje fråga har fyra svarsalternativ.

Spelet har blandad svårighetsgrad på frågorna och litet plus att man kan komma ikapp om man har hamnat på efterkälken.
Kul att lära sig lite mer om Sverige.

Från 12år
2 - 6 spelare
Utgivare: Tactic

My Agile Privacy
Webbsidan svip.se använder teknik och profilerings cookies. Klickar du på "Acceptera" godkänner du alla profilerings cookies. Klickar du på "Neka" eller X så nekar du alla profilerings cookies. Klickar du på "Anpassa" så kan du välja vilka profilerings cookies som ska vara aktiva.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices