LED-strålkastare – Är de tillåtna…?

Reklam

LED-tekniken på de flesta områden har blivit både enklare att utveckla och kostnadseffektiv. Så var det inte för bara ett par år sedan. LED fanns som tillval med sexsiffriga belopp och var då en het potatis. Idag är de vanliga i många fordon och nytillverkade bilar blir sällan utan den nya belysningskällan, LED. Serietillverkade fordon har dock anpassats till att använda LED som sin primära ljuskälla både som helljus och som halvljus med mycket smart teknik som både följer vägen och anpassar sig efter mötande fordon. Vilken underlättar förarens arbete en hel del.

Går LED-strålkastare igenom bil-besiktningen?

Frågan om LED-strålkastare som köps i handels går igenom bilbesiktningen måste besvaras med både ja och nej. Det krävs vissa förutsättningar för i varje fall en av funktionsmodellerna, H7:an som är hel- och halvljus kombinerat i en enhet. Får nyare fordon som har adaptiva strålkastare och kompatibla lamphus fungerar både helljus samt hel- och halvljus eftersom fordonet själv kan avblända halvljusen genom att automatiskt sänka ljusnivån om exempelvis lastning skulle få fordonets front och därmed lampor att höjas med risk för bländning.

LED-strålkastarna är för kraftiga för att lämnas utan åtgärd?

LED-strålkastare är kraftigare än den traditionella fordonsbelysningen för samma ändamål. Det finns idag strålkastare i LED som per lampa rör sig över 10.000 lumenstrecket. Och det vill inte någon ha i ögonen. Bilprovningen har därför regler vad gäller de nya bilstrålkastarna där man endast tillåter H4:orna, dvs. helljusen för samtliga fordon och endast H7:orna som har hel- och halvljus för nyare fordon som klarar av den nya tekniken.