Fuckups och businessblunders – felsteg som framgångsrecept (recension)

Reklam

Många är vi som hört om framgångssagorna som spikrakt lett till framgång.
Men de är just sagor. För på vägen mot framgång har kantats av motgångar och felsteg.
Men dessa sagor har en tendens att kunna verka negativt på vår egen förmåga att sjösätta idéer och ro dem i hamn.

Då kan det kännas skönt att få läsa en sån här bok.
En bok som visar att ett misslyckande eller två inte är hela världen.
De kan rent av verka härdande och vara lärorika.
Och har man tagit sig förbi dem är vägen mot framgång kortare.

Boken tar upp exempel från en brokig skara. Så här finns säkert nån du känner igen dig i.
Exemplen tas upp på ett positivt sätt. Inte för att racka ner på dem som ställt upp och porträtteras i boken.
Utan det lyfts fram som en process i (arbets)livet.
För motgångar möter vi vare sig vi är entreprenörer eller ej.

Boken fascinerar och motiverar.
En bok för alla som ligger i startgroparna för att starta eget.