Hur mycket stålar behöver man för att räknas som rik?

Reklam

Några miljoner kanske? I vårt grannland Finland tycker man att en finländare är rik om hans eller hennes förmögenhet är minst en miljon euro. Det här framgår av den nya Sparbarometern som Sparbanken årligen låter utföra. 25 % av finländarna anser att en person med en förmögenhet på en miljon kan anses vara rik. 21 % anser att redan en nettoförmögenhet på 500 000 € räcker till för att vara rik. Vad tycker du?