Från problem, felsteg och misslyckanden till succé -Nils von Heijne.

Reklam

Författarna Ebba Hallin och Nils von Heijne som skrivit boken "Fuckups och businessblunders – felsteg som framgångsrecept" har testat sig fram som entreprenörer och tar upp ett ämne de brinner för. Nämligen att vägen till framgång är inte spikrak. Misstag händer på vägen och det viktigaste är hur man tar i tu med dem. Vi samtalade med Nils om hur boken kom till och om ämnet den tar upp.

Hur dök idén till boken upp? Är det en förlängning av Fuck Up Nights i Stockholm?

Ebba har hållit i de nätterna och jag har varit där som en av föreläsarna. Där började vi samtala om de här ämnena. Sen har det utvecklats och blivit större. Men det är inte kopplat till Fuck Up Nights.

Är det svårt att få folk att ställa upp och blotta sina misstag?

Nej, frågan togs emot överraskande positivt skulle jag vilja säga. För det är klart att det kan vara lite jobbigt att erkänna saker som inte har gått bra och sen få det tryckt i en bok som hela svenska folket kan beskåda. Men det känns som att många av de här som har blivit framgångsrika vet att misslyckanden och motgångar är ett måste för att nå dit de är idag. De flesta verkar dela känslan att det hade varit skönt att själv fått höra det när man väl började en gång i tiden. Du kommer att misslyckas en hel del, det är nödvändigt och helt okej. Jag tror att det är en orsak till att de ville dela med sig av de här berättelserna. Tanken är att de som ska börja sin resa ska ha mer mod och inspireras av den här boken.

Så man inte lägger av så fort man möter en motgång…

Exakt. Snarare tvärtom. Det är det hela grejen går ut på. Att de som fortsätter och lär sig av motgångarna kan nå sina mål.

Själva skrivandet av boken, hur gick det till? Skrev ni ihop eller tog ni olika personers berättelser?

Det blir ett hopkok. Vi har gemensamt gjort introt, första kapitlet i boken och hela sista kapitlet. Där handlar det om misslyckanden generellt. Vi lyfter fram en del forskning på området.
Sen har vi delat upp kapitlen mellan oss. Vissa kapitel har skrivits i jag form av personerna som är med. Då har vi mer agerat som redaktörer. Så det har varit olika typer av skrivande.

Ni spänner över en lång tid, med Darwin i ena änden och fram till idag.

Det handlar om att sätta saker i perspektiv. Det är delvis därför vi gör dem poängerna. Som individ blir man så lätt uppfylld av sina egna motgångar. Det är lätt att tänka : jag har det så jobbigt, det här är så svårt och tankar som att det går så dåligt för mig. Då är det skönt att sätta det i ett makroperspektiv där vi tittar på hela mänsklighetens existens med alla de levande organismer som finns idag. Konstatera att misslyckanden är det normala och det går inte att förändra det. Du är en del av mänskligheten och en del av misslyckanden. Bara att acceptera.

I det här avseendet är det rätt så stor skillnad mellan Sverige och USA med hur man ser på misslyckanden.

Rent historiskt har USA utvecklats genom att människor har tagit sig dit. Risktagande människor som har lämnat sina egna länder och flyttat till en ny kontinent. Det handlar om att utforska och söka sina lösningar och områden att bosätta sig på. Utforskande och misslyckande är väldigt nära sammankopplade. Det är troligtvis därför som misslyckanden välkomnas mer i USA.

Hur skedde urvalet av vilka som ni skulle ta med i boken?

Vi ville ha en blandning som inte bara skiljer sig åt vad de sysslar med utan även ett åldersmässigt spann,män och kvinnor, svenskfödda och utlandsfödda då vi tycker att det här är en viktig fråga. Vi vill kunna inspirera så många människor som möjligt och då är det viktigt att det är många olika typer av individer representerade. Så man kan relatera till någon.

Är det en svår balansgång så man inte hånar någon som blottar sig på det här sättet?

Jag tycker inte det. Misslyckanden är hela vår poäng. Det är djupt mänskligt och gör oss till människor. Vi ser misslyckanden som något positivt. Så att lyfta fram misslyckanden kan inte likställas med att håna någon om man gör det med en god intention. Det enda vi gör är att låta de här människorna ärligt berätta om vad som gick fel och hur de upplevde det. Det finns inget dömande i det. Hela poängen med boken är att misslyckanden är något värdefullt.

Jag tänkte om man jämför med kvällspressen så slår de gärna ner på de som misslyckas.

Det är en intressant poäng du gör, för även medierna förstår vikten av den här frågan. Att den är relevant och bör belysas. Men samtidigt märker vi på vissa journalister att det är de smaskigaste historierna de vill sätta fokus på. För det är det som kommer dra trafik till artiklarna . Media är uppbyggt kring att slå upp skandaler. Och framförallt med människor som uppnått framgång har vårt samhälle en tendens att försöka slå ner så snabbt som möjligt. Det gör de här individerna ännu modigare som ställt upp på eget imitativ och öppet berättat om de saker som inte gått så bra.

Hur lång tid tog det att sammanställa boken?

Ett halvår. Så det har gått snabbare än de flesta andra bokprojekt. Vilket jag tror delvis beror på att det inte bara är jag och Ebba som har skrivit allting, utan mycket är intervjubaserat. Vi fick hjälp av gästerna i kapitlen som skrivit en del. Sen också genom att vi såpass snabbt fick intresse från många som ville vara med. Vi har många fler vi tänkt prata med på vår lista, men vi fyllde upp de här kapitlen ganska snabbt. Vilket visar att det här är ett aktuellt ämne.

Då kanske det blir en del två?

Människor lär fortsätta misslyckas så vi får se.

Nils von Heijne & Ebba Hallin

Har du något annat bokprojekt på gång?

Inget annat bokprojekt just nu. Men väldigt många andra projekt. Jag ser att det kan bli fler bokprojekt längre fram, på sikt. Just nu är det lite paus i bokskrivandet.

svip.se tackar dig Nils för ett givande samtal och önskar dig lycka till med kommande projekt.