Kontakt

Svip.se består av:

Redaktion:

Kirsi Fredriksson, Åsa Jansdóttir och Jörgen Fredriksson.

E-post: redaktion@svip.se
Telefon: 0739 78 18 97

Vi svarar bland annat på frågor om tävlingar, vinster och
letar upp gamla artiklar och mycket mer!

Layout/design samt foto:

Thomas Holmstrand
www.designverkstan.eu
E-post: designverkstan@svip.se

Skribenter och journalister:

Frida Inghamn,
Tant Antik,
Kirsi Fredriksson,
Jörgen Fredriksson och
Åsa Jansdóttir

Säljare:

Mikael Nordh

Sanna Sandberg
E-post: sanna@svip.se
Telefon: 0705 23 79 47

Säljansvarig:
Åsa Jansdóttir
E-post: annons@svip.se
Telefon: 0739 78 18 97

Besöksadress:

Raka vägen 1
693 34 Degerfors

Telefon: 0739 78 18 97.

Följ oss gärna på Facebook

B.I.F.F. AB:

Koncernen BIFF AB omfattar, per 2015-12-31, moderbolag, två helägda dotterföretag samt ett intresseföretag som tillsammans ger ut gratistidningen nrEtt och Internetpubliceringar där svip.se ingår.